Inteligentny rozwój - Duraj's Wood


PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

REALIZUJEMY PROJEKT PT.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ W SKALI ŚWIATA TECHNOLOGII PRODUKCJI HYBRYDOWEJ DESKI TARASOWEJ”

Duraj Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu PIR.01.01.01-00-1153/19 z dnia 02.09.2020r. realizuje Projekt pt.: Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji hybrydowej deski tarasowej”. W ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

 Głównym celem realizacji projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania i zweryfikowania w warunkach rzeczywistych unikalnej, innowacyjnej w skali świata technologii i procesu wytwarzania deski tarasowej z zastosowaniem nowatorskiego rozwiązania- aluminiowych zatrzasków, które odcinają bezpośredni kontakt wody z warstwą klejową i powodują mechaniczne odciążenie spoiny klejowej.

 Najważniejszym rezultatem planowanego do podjęcia przedsięwzięcia B+R będzie opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, innowacyjnej technologii produkcji hybrydowej deski tarasowej (w oparciu o posiadane przez Wnioskodawcę prawa do wykorzystania wynalazków i wzorów wspólnotowych).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 558 773,13 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4 558 773,13 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 2 875 497,50 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2020r.-2022r.

Nadzór merytoryczny nad Projektem:

Tomasz Duraj

t.duraj@durajswood.com

+48 696 804 063 

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/ncbr

Logo NCBiR

Zapytania ofertowe
Przetargi

Obiekt zapytania ofertowego
INFORMACJA O WYNIKU 8/2022
INFORMACJA O WYNIKU 7/2022
INFORMACJA O WYNIKU 6/2022
INFORMACJA O WYNIKU 5/2022
KOMUNIKAT Z DNIA 25.04.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2022
Rozstrzygnięcie przetargu Nr. 4/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2021
Rozstrzygnięcie przetargu Nr. 2/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2021
Rozstrzygnięcie przetargu Nr. 2/2021
Rozstrzygnięcie przetargu Nr. 1/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021
Rozstrzygnięcie przetargu Nr. 5/2020
Rozstrzygnięcie przetargu Nr. 4/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020
Termin składania ofert
23.05.2022 – 30.05.2022
23.05.2022 – 30.05.2022
23.05.2022 – 31.05.2022
23.05.2022 – 31.05.2022
30.04.2022 – 31.12.2022
08.04.2022 – 09.05.2022
08.04.2022 – 09.05.2022
08.04.2022 – 09.05.2022
08.04.2022 – 10.05.2022
02.12.2021 – 04.12.2021
12.11.2021 – 22.11.2021
22.09.2021 – 24.09.2021
17.08.2021 – 17.09.2021
19.05.2021 – 20.05.2021
19.05.2021 – 20.05.2021
23.04.2021 – 04.05.2021
23.04.2021 – 04.05.2021
12.01.2021 – 12.01.2021
12.01.2021 – 12.01.2021
04.12.2020 – 15.12.2020
25.11.2020 – 28.12.2020
03.11.2020 – 13.11.2020
05.10.2020 – 05.11.2020

04.08.2020 – 04.09.2020